Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4134 185
Poznámka
043/4203648, 043/4203242
Publikačná činnosť