Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4133 987
VoIP
41708
Poznámka
043/4203223
Publikačná činnosť

Alena Šamová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 123
VoIP
41123
Poznámka

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
VoIP
41485
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 403
VoIP
41403

PaedDr. Jozef Šimeček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 410
VoIP
41410
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4133 987
VoIP
41708
Poznámka
043/4203522
Publikačná činnosť

Oľga Šimeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
043/2633 418
VoIP
41418

RNDr. Michal Šimera, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 431
VoIP
41431
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Šimerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát podnikateľskej činnosti
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 104
VoIP
41104

Andrea Šimková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
Ubytovacia referentka
Telefón
043/2633 503
VoIP
41503
Miestnosť
18