Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Margaréta Štáliková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4132 450
VoIP
41710
Poznámka
043/4203254

Mgr. Igor Šťastný

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dGP, denný)
Publikačná činnosť

Jaroslav Štefanides

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
Telefón
043/2633 131
VoIP
41131
Poznámka
41639

Emília Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
Telefón
043/2633 638
VoIP
41810

Mgr. Radka Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 607
VoIP
41607

Mgr. Eliška Štefanová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dVZ, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Štermenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

MUDr. Mgr. Miroslav Šteruský

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dNPF/x, externý)
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ingrid Štifilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii