Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Eva Šimončičová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dFA, denný)

MUDr. Denisa Šimová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dGP, denný)

Janka Šimová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
Telefón
043/2633 321
VoIP
41321

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telefón
043/2633 480
VoIP
41480
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 467
VoIP
41467
Publikačná činnosť

MUDr. Richard Školka

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (5.dGP/x, externý)
Publikačná činnosť

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Ing. Michaela Škorvanová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dLKFB, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie bunkov.kultúr a tkanivov.baka
Telefón
043/2633 669
VoIP
41 669, 41 657
Miestnosť
4.81 (MH4D)-kancelária; 5.33 (MH4C)-laboratórium
Publikačná činnosť