Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Dagmar Batková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár

Bc. Ivana Bednáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 197
VoIP
41197

MUDr. Imrich Beer

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dCH/x, externý)

MUDr. Estera Beháňová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dCH/x, externý)
Publikačná činnosť

MUDr. Monika Beliančinová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dVN, denný)

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4203 199
Poznámka
043/4203785
Publikačná činnosť

PhDr. Daniela Beňadiková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dOSE/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Bencúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dLKFB, denný)

MUDr. Jakub Benko

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dVN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Betušová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
lektor vysokej školy, univerzity