Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Zuzana Belicová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dPD, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Belovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dFA, denný)
Publikačná činnosť

MUDr. Marián Benický

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dPAS/x, externý)

MUDr. Jakub Benko

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dVN, denný)

MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4134 185
VoIP
41769
Poznámka
043/4203648,043/4203242
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41448
Publikačná činnosť

Alica Bobeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
Telefón
043/2633 115
VoIP
41115

MUDr. Anna Bojová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dPD/x, externý)

MUDr. Tomáš Bolek

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dVN/x, externý)