Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Bc. Ivana Bednáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 197
VoIP
41197

MUDr. Imrich Beer

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dCH/x, externý)

MUDr. Estera Beháňová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dCH/x, externý)

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4203 199
Poznámka
043/4203785
Publikačná činnosť

PhDr. Daniela Beňadiková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dOSE/x, externý)

MUDr. Jakub Benko

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dVN, denný)

MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4134 185
VoIP
41769
Poznámka
043/4203648,043/4203242
Publikačná činnosť

MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 703
VoIP
41703
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41448
Publikačná činnosť