Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 429
VoIP
41429
Poznámka
41477, 41478
Publikačná činnosť

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Barboríková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dFA, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 519
VoIP
41519
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 609
VoIP
41609
Poznámka
Altternatívny e-mail: tibor.baskagmail.com
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 421
VoIP
41421
Publikačná činnosť

Mgr. Dagmar Batková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár

MUDr. Imrich Beer

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dCH/x, externý)

MUDr. Gabriela Beláková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (5.dLKFB/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4203 199
Poznámka
043/4203785
Publikačná činnosť