Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Mária Balková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
lektor vysokej školy, univerzity
Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dOSE/x, externý)
Publikačná činnosť

MUDr. Anna Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dDV, denný)

MUDr. Jana Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dNEUR, denný)
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 749
VoIP
41749
Poznámka
043/4132450,043/4203254, 043/2633749
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 429
VoIP
41429
Poznámka
41477, 41478
Publikačná činnosť

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Barboríková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dFA, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 519
VoIP
41519
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 609
VoIP
41609
Poznámka
Altternatívny e-mail: tibor.baskagmail.com
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 421
VoIP
41421
Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť