Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Katarína Balážová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dVN/x, externý)

MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Balková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
lektor vysokej školy, univerzity
Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dOSE/x, externý)
Publikačná činnosť

MUDr. Jana Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dNEUR, denný)

MUDr. Ivana Baltová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dDV/x, externý)

Dr. Katarína Baluchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Publikačná činnosť

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 749
VoIP
41749
Poznámka
043/4132450,043/4203254, 043/2633749
Publikačná činnosť