Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 407
VoIP
41415
Poznámka
41407
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Bačé

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telefón
043/2633 210
VoIP
41210

MDDr. Martin Bačinský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dZLE/x, externý)

MUDr. Ján Bajaj

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dPAS/x, externý)
Publikačná činnosť

Jozef Baláž

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
VoIP
41516

MUDr. Katarína Balážová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (5.dVN/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Balková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
lektor vysokej školy, univerzity
Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dOSE/x, externý)
Publikačná činnosť