Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452
41452
41680

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 91 92 [93]