Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
Profesor vysokoškolský
043/2633 421
41421

Mgr. Dagmar Batková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár
043/4203616
724

Adrián Beľa

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Bc. Jana Bellová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 124
41124
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná