Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Terézia Pribulová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
Asistent vysokej školy

MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Linda Mária Pršová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Martin Psica

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 443
41443, 41414

Ing. Lucia Ráheľová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.
043/2633 698
4.66
41698
Prvá Predchádzajúca ... 63 64 [65] 66 67 ... Nasledujúca Posledná