Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 470
41470
41489, 41490, 41479

Soňa Timková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 634
41634

MUDr. Roman Tlacháč

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

MUDr. Katarína Tobiášová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433
41463
41433

Mgr. Silvia Tomášová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Adelhaida Tomková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 425
41425
41679
Prvá Predchádzajúca ... 84 85 [86] 87 88 ... Nasledujúca Posledná