Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MDDr. Martin Bačinský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Jana Bajaj

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

Jozef Baláž

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
41516

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy
043/2633 498
41498

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dana Balková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418
41418

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
docent vysokoškolský učiteľ
043/2633 707
41707

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749
41749
043/4132450,043/4203254, 043/2633749

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429
41429
41477, 41478
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná