Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Slávka Trojáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Renáta Turancová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Tomáš Turoček

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN/x

Mgr. Eva Túryová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 86 87 [88] 89 90 ... Nasledujúca Posledná