Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Adela Vrbenská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Oxana Vronská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Ján Vrtiak

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocný robotník, i. n.

MDDr. Andreas Vutas

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dZLE/x

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 441
41441

Bc. Miroslava Výbošťoková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Peter Vyšehradský

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Jana Záborská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii
Prvá Predchádzajúca ... 89 90 [91] 92 93 ... Nasledujúca Posledná