Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Veronika Urdová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN/x

Jaroslav Vajda

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
41403

MUDr. Veronika Vajdová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658

RNDr. Barbora Váňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Daniela Vargová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dKF

MUDr. Martin Vatecha

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dNPF/x

MUDr. Diana Vážanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN

MUDr. Diana Vážanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 89 90 [91] 92 93 ... Nasledujúca Posledná