Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Eva Túryová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mária Uherová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525
41525

Janka Uhlárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Sekretárka, sekretár
043/2633 721
043/4203 587
41721
Ortopedická klinika - SAR 3/0
tel., fax: 043/4133692

MUDr. Peter Uhrík

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Peter Uhrín

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 103
41103
41432, 043/2633432

Mgr. Romana Ulbrichtová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41617

MUDr. Lukáš Urban, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Jana Urbancová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 87 88 [89] 90 91 ... Nasledujúca Posledná