Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 415
41415
41480, 41481

MUDr. Katarína Maťašová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD/x

prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný

Emília Matuščínová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát materiálno-technick.zásobovania
nákupca (zásobovač, nákupca)
043/2633 119
41119

MUDr. Tomáš Matuška

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

Jana Mazáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
Oddelenie evidencie publikačnej činnosti
043/2633 506
126
41506

MUDr. Eva Mazúchová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Jana Mazuchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Prvá Predchádzajúca ... 52 53 [54] 55 56 ... Nasledujúca Posledná