Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

RNDr. Lenka Koklesová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dGP

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurochirurgická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 643
41740
043/4203773,043/4203903

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Andrej Kollár

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 473
3.28
41473

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636
41636
41647

MUDr. Milena Konarska

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dNPF/x

Adrian Konček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
Prvá Predchádzajúca ... 36 37 [38] 39 40 ... Nasledujúca Posledná