Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Ing. Mária Kaššová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225
41225

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428
41428
fax:043/4906712

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41631

Mgr. Desana Kiselová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 215
41215

Bc. Ferko Kiš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
IT projektový manažér
043/2633 824
41824
B2 440
IT projektový manažér

MUDr. Patrícia Kleinová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

Zdenka Kleinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212
41212

Klaudia Klemmová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

MUDr. Ján Kliment, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
043/4133 034
043/4203444
Prvá Predchádzajúca ... 34 35 [36] 37 38 ... Nasledujúca Posledná