Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
Zástupkyňa prednostu pre vedu a výskum
043/4203 211
41719

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41655
41484

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663
41663

MUDr. Milan Kapusta

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Daniela Kapustová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD

MUDr. Daniela Kapustová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Iveta Kasalová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Babeta Kašovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511
41511

Viera Kaššayová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
Referát evidencie a správy majetku správca budovy a majetku
043/2633 301
41301
Prvá Predchádzajúca ... 33 34 [35] 36 37 ... Nasledujúca Posledná