Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

PhDr. Eva Holíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
sekretárka, sekretár
043/2633 406
41406

Simona Holkovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Pavol Hollý, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Bc. Alena Holotíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 651
41651
5.27

MUDr. Patrik Horan

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Simona Horná

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN/x

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
0432633651
41651
5.27

MUDr. Michal Hošala, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 938

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dARES/x
Prvá Predchádzajúca ... 24 25 [26] 27 28 ... Nasledujúca Posledná