Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Filip Matia

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Emília Matuščínová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát materiálno-technick.zásobovania
nákupca (zásobovač, nákupca)
043/2633 119
41119

MUDr. Tomáš Matuška

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dCH/x

Jana Mazáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
Oddelenie evidencie publikačnej činnosti
043/2633 506
126
41506

Ing. Milan Mázor

Jesseniova lekárska fakulta UK, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 824
41824

Mgr. Jana Mazuchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430
41430

RNDr. Alena Mazuráková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 459
41459
Prvá Predchádzajúca ... 48 49 [50] 51 52 ... Nasledujúca Posledná