Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Milota Malinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 313
41313

Mgr. Nora Malinovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 520
41520

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633
41633

Mgr. Branislav Malý

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dOSE

Martin Marák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 674
4.90
41674

MUDr. Juraj Marcinek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Zuzana Marčeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, PR manažér marketingová komunikácia
PR manažér marketingová komunikácia
0903 258 019

MUDr. Adam Markocsy

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mária Martinčeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 674
4.90
41674
Prvá Predchádzajúca ... 46 47 [48] 49 50 ... Nasledujúca Posledná