Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Andrea Mačejová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Alžbeta Majtanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPD

MUDr. Pavel Makovický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Igor Malachovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 357

MUDr. Marek Malík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

Vladimír Malina

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
domovník
043/2633 524
41524
Prvá Predchádzajúca ... 45 46 [47] 48 49 ... Nasledujúca Posledná