Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Michaela Šupejová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPAS

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574
41764
043/4203574, 0903454116

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
Zamestnanec
043/2633 632
41632

MUDr. Adam Švec, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Dávid Švec

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dNPF

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v
dekan, prodekan fakulty

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 034
41755
043/4203444

MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent VŠ učiteľ

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 628
41628
Prvá Predchádzajúca ... 81 82 [83] 84 85 ... Nasledujúca Posledná