Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Monika Letrichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642
41642

Monika Lettrichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
sekretárka, sekretár
043/2633 716
41716

Jana Ličková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocník a upratovač, i. n.

Lýdia Lichancová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
sekretárka, sekretár
043/4237 573
41747
043/4203266

MUDr. Peter Lipták, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Ivana Lipták Žiačiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Lenka Lisá, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 47 48 [49] 50 51 ... Nasledujúca Posledná