Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658

RNDr. Barbora Váňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Daniela Vargová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dKF

MUDr. Martin Vatecha

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dNPF/x

MUDr. Diana Vážanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN

MUDr. Diana Vážanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Richard Večerka

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dOSE/x

Ing. Marcel Veterník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 476
215
41476

Jela Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
sekretárka, sekretár
043/4203 557
41720

Miroslava Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 820
41820
Prvá Predchádzajúca ... 90 91 [92] 93 94 ... Nasledujúca Posledná