Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Simone Fin

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Simone Fin

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dURO/x

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Iveta Fiziková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dLKFB/x

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 439
41439, 41408

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 602
41602

MUDr. Andrea Fričová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPD/x

Ivana Frličková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Monika Frndová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 315
41315

MUDr. Anna Fukasová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
Zamestnanec
Prvá Predchádzajúca ... 17 18 [19] 20 21 ... Nasledujúca Posledná