Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej tuberkul. a respir.chorô
odborný asistent vysokej školy, univerzi
052/4412 111
Fax: 052/4422086

Katarína Fančiová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 316
41316

RNDr. Anna Farkašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Tomáš Fecko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Zamestnanec

PharmDr. Lenka Fedorová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dFA/x

MUDr. Nikola Ferencová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
+421432633678
41678
Ústav fyziológie, pracovňa 3.25

Martina Feriancová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525
41525

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Nina Ferková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVZ/x
Prvá Predchádzajúca ... 16 17 [18] 19 20 ... Nasledujúca Posledná