Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Iveta Fiziková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dLKFB/x

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 439
41439, 41408

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 602
41602

MUDr. Andrea Fričová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPD/x

Ivana Frličková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Monika Frndová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 315
41315

MUDr. Anna Fukasová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
Zamestnanec

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Anna Gajdošová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261
41200
41199,41198,41763,043/4203299,043/4203485, 043/4203817
Prvá Predchádzajúca ... 16 17 [18] 19 20 ... Nasledujúca Posledná