Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Peter Vyšehradský

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Radovan Wiszt

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dNPF

Jana Záborská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy, univerzity

Jana Zagrapanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517
41517

MUDr. Peter Zahorjan

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dCH/x

MUDr. Radovan Zacharovský

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dCH/x

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435
41435
Prvá Predchádzajúca ... 92 93 [94] 95 96 Nasledujúca Posledná