Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Janka Uhlárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Sekretárka, sekretár
043/2633 721
043/4203 587
41721
Ortopedická klinika - SAR 3/0
tel., fax: 043/4133692

Peter Uhrín

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 103
41103
41432, 043/2633432

PhDr. Romana Ulbrichtová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41617

MUDr. Lukáš Urban, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Antónia Urbanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent
043/2633 416
41416

Jaroslav Vajda

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
41403

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658
Prvá Predchádzajúca ... 85 86 [87] 88 89 ... Nasledujúca Posledná