Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Mária Beníčková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Denisa Beriková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dBF

Martina Bieliková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
zástupca prevádzkovej jednotky (spoločné

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
prodekan fakulty

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185
41769
043/4203648,043/4203242

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent
043/2633 224
41224

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Prvá Predchádzajúca ... 4 5 [6] 7 8 ... Nasledujúca Posledná