Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Pavol Dvoran

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dPD

MUDr. Pavol Dvoran

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 654
41 654
5.48

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
Zamestnanec
41772

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 213

MUDr. Boris Eliáš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Daniel Evin

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dLKFB/x

MUDr. Daniel Evin

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
Zamestnanec

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 643
2.23
41643
Prvá Predchádzajúca ... 14 15 [16] 17 18 ... Nasledujúca Posledná