Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

PhDr. Mária Zibolenová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248
41720
41759

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417
41417

PharmDr. Nela Žideková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185
043/4203546,043/4203242

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452
41452
41680

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 92 93 [94] 95 Nasledujúca Posledná