Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Martin Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 710
41710

RNDr. Jana Vojtová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 484
41484

Renáta Vojtylová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
Administratívny pracovník v oblasti ľuds
043/2633 231
41231

MUDr. Martin Vorčák, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy
043/4203 484

doc. PhDr. Gabriela Vorosová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Janka Vozafová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Technik zdrav. a zubnej protetiky i.n.
Prvá Predchádzajúca ... 89 90 [91] 92 93 ... Nasledujúca Posledná