Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Jana Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
043/2633 405
41405

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 468
41468

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
+421432633678
41678
Ústav fyziológie, pracovňa 3.25

Ing. Diana Viťazková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Matej Vnučák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Pavel Vodička, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Ľudmila Vodičková, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 89 90 [91] 92 93 ... Nasledujúca Posledná