Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent
043/2633 416
41416

Jaroslav Vajda

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
41403

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658

PhDr. Alena Várady

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dOSE/x

MUDr. Juraj Várady

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

MUDr. Martin Vatecha

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dNPF/x
Prvá Predchádzajúca ... 85 86 [87] 88 89 ... Nasledujúca Posledná