Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Ing. Tomáš Antoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208
41208

Ing. Eva Antošová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 229
41229

MDDr. Michal Augustín

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dZLE/x

MDDr. Michal Augustín

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Michaela Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Martin Babušík

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407
41415
41407
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná