Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

dipl. AHE Zuzana Remišová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Agáta Rešetárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405
41405

Ing. Veronika Rešutíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 118
41118

MUDr. Tomáš Rokos, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Milan Roľko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
stavebný údržbár, údržbár

Monika Roľková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Prvá Predchádzajúca ... 69 70 [71] 72 73 ... Nasledujúca Posledná