Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Miroslava Javorková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Samuel Javornický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 214
41214

prof. Mgr. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 959
41710

Katarína Jesenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
41827, 41693

MUDr. Ľuboš John

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity
41697

MDDr. Miroslav Jozefík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Jana Jurečeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41483
41 675

MUDr. Jakub Jurica

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dVN/x
Prvá Predchádzajúca ... 30 31 [32] 33 34 ... Nasledujúca Posledná