Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michal Cibulka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 665
3.97
41665

MUDr. Adam Cigánik

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

Ing. Barbora Czippelová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 451
41451

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 422
41422
41221, 41315
41309
Prvá Predchádzajúca ... 7 8 [9] 10 11 ... Nasledujúca Posledná