Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Martina Brnová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Mgr. Mária Brodňanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633665
3.97
41665

prof. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
riadiaci pracovník výskumu a vývoja i.ne
043/2633 615
41615
41909

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Tomáš Buchler, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Viera Buchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Ing. Bc. Zuzana Buchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Sekretariát dekana
sekretárka
043/2633 309
41309
Prvá Predchádzajúca ... 6 7 [8] 9 10 ... Nasledujúca Posledná