Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Denisa Beriková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dBF

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
prodekan fakulty

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185
41769
043/4203648,043/4203242

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent
043/2633 224
41224

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. Lukáš Blahút

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Tímea Blichová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec
zamestnanec

Alica Bobeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115
41115
Prvá Predchádzajúca ... 4 5 [6] 7 8 ... Nasledujúca Posledná