Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Štefánia Šimková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
chyžná

MUDr. Radoslava Šimonová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Karin Šišmišová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Martin Škamla

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dVN/x

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 480
3.13
41480

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 467
41467

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Branislav Šlenker

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD
Prvá Predchádzajúca ... 80 81 [82] 83 84 ... Nasledujúca Posledná