Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185
41769
043/4203648,043/4203242

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent
043/2633 224
41224

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. Lukáš Blahút

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Tímea Blichová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec
zamestnanec

Alica Bobeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115
41115

MUDr. Daniel Bolek

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 4 5 [6] 7 8 ... Nasledujúca Posledná