Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Andrea Fričová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPD/x

Ivana Frličková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Monika Frndová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 315
41315

MUDr. Anna Fukasová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
Zamestnanec

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261
41200
41199,41198,41763,043/4203299,043/4203485, 043/4203817

MUDr. Adrian Garchar

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dVN/x

MDDr. Ľubomír Gazdík

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Vladimír Gíreth

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 220
41220

MUDr. František Golas

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dVN/x
Prvá Predchádzajúca ... 17 18 [19] 20 21 ... Nasledujúca Posledná