Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Boris Eliáš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Mária Erteľová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Daniel Evin

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dLKFB/x

MUDr. Daniel Evin

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
Zamestnanec

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 643
2.23
41643

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej tuberkul. a respir.chorô
odborný asistent vysokej školy, univerzi
052/4412 111
Fax: 052/4422086

Katarína Fančiová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 316
41316

RNDr. Anna Farkašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Tomáš Fecko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Zamestnanec
Prvá Predchádzajúca ... 15 16 [17] 18 19 ... Nasledujúca Posledná