Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Dagmar Ďurkovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 232
41232

MUDr. Róbert Dušenka, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Mária Dušinská, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Pavol Dvoran

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dPD

MUDr. Pavol Dvoran

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 654
41 654
5.48

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
Zamestnanec
41772

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 213
Prvá Predchádzajúca ... 14 15 [16] 17 18 ... Nasledujúca Posledná