Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 652
41652
5.42

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Ján Grossmann

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dNEUR/x

MUDr. Matej Gura

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dCH

Mgr. Jaroslava Gužiková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB

Emília Hajnecká

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
41638
41811,41812,41831

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4132 532
41732
043/2633732,043/4203282

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439
41439, 41114
41904, 41482
Prvá Predchádzajúca ... 16 17 [18] 19 20 ... Nasledujúca Posledná