Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 359
41765
043/4203878,043/4203419

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť
043/4131 005
043/4203209

Mgr. Simona Nováčiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný
043/2633 502
41502

Mgr. Zuzana Novákiová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
Docent
043/2633 618
41618

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 904
41904

MUDr. Peter Novodvorský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 54 55 [56] 57 58 ... Nasledujúca Posledná