Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Bc. Jana Bellová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 124
41124

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Mária Beníčková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná