Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 745
043/4134 185
41745
043/4203644, 043/4203242

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
lektor vysokej školy, univerzity

MUDr. Martin Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Andrej Vondrák

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dLKFB/x

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 484

Janka Vozafová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
-
Prvá Predchádzajúca ... 82 83 [84] 85 86 ... Nasledujúca Posledná