Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Anna Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749
41749
043/4132450,043/4203254, 043/2633749

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429
41429
41477, 41478

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41495
Kompetenčné centrum 3.19

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 519
41519

MUDr. Lenka Barreto

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dURO/x

RNDr. Martina Barthová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Daniela Bartoníčková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dOSE/x
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná